LKK registration system svenska English
Civic registration number (YYYYMMDD-XXXX):* -
No last digits MaleFemale
First name:*
Last name:*
Address:*
Postal number:*
City:*
Country:*
Phone number:
E-mail:*
Password:*
Confirm password:*

Genom att registrera dig godkänner du att LKK lagrar och behandlar dina personuppgifter, samt delger personnummer, namn och adress till Svenska klätterförbundet.

Personnummer samt fullständiga adressuppgifter krävs för att ditt medlemsskap i Svenska klätterförbundet ska gälla. Ett giltigt medlemsskap krävs för att klätterförsäkringen via klätterförbundet ska gälla. Saknar du giltigt personnummer kryssar du i motsvarande ruta och fyller i om du är man eller kvinna, men var då medveten om att försäkringen inte gäller.

En giltig e-postadress krävs, eftersom e-post är den primära kontaktvägen till LKKs medlemmar. LKK kommer inte utan ditt explicita medgivande att registrera din adress för någon form av massutskick och LKK kommer inte heller delge din e-postadress till Svenska klätterförbundet eller någon annan utomstående.

Back to start page